Od października 2019 realizujemy dla OPS Konstancin Jeziorna cykl spotkań superwizji pracy socjalnej. Współpracujemy z certyfikowanymi superwizorami pracy socjalnej. Spotkania maja na celu wsparcie pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny, poprzez wsparcie dla samorozwoju w formule superwizji pracy socjalnej.