W okresie od 10 do 30 września 2019 braliśmy udział w szkoleniu facylitatorów w projekcie ponadnarodowym ” Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”. Facylitatorzy przygotowywali się do prowadzenia zajęć z seniorami i ich opiekunami.