Celem fundacji jest:

  1. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
  2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w kontekście regionu, tradycji i doświadczeń regionalnych i lokalnych.
  3. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju i poprawy jakości życia oraz promocja aktywności społecznej, zawodowej i kulturalnej społeczności lokalnych.
  4. Działalność na rzecz integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz kulturalnej wszystkich członków społeczności lokalnych, w tym w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zawodowym i kulturalnym.
  5. Działalność kulturalna, oświatowa, naukowa i naukowo-techniczna, w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, promocji regionu i regionalnych produktów turystycznych, ochrony środowiska i ekologii, ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji oraz pomocy społecznej.

Fundacja „Cud Zdrowia”

ul. 1 Praskiego Pułku 38
05-075 Warszawa
KRS: 0000768873
NIP: 9522193273
REGON: 382415417

Web: www.fundacjacud.pl

Formularz kontaktowy