Istotny obszar naszych działań to także monitorowanie działań władz w kontekście planowanej obwodnicy Warszawy. Wariant czerwony – wariant zielony. Protesty społeczności lokalnej dzielnicy Wesołej. Zagrożenia dla obszarów zielonych – Lasu milowego.