Od 1 kwietnia 2019 bierzemy udział w innowacyjnym projekcie ponadnarodowym ” Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”

Celem projektu jest wypracowanie we współpracy z Partnerem z Włoch, nowego modelu pracy profilaktycznej w obszarze profilaktyki przemocy wobec osób starszych.