Od lipca 2019 zaangażowani jesteśmy w działania strażnicze w kontekście monitoringu działań lokalnych władz. Główne obszary działań, które nas interesują to: polityka społeczna, polityka senioralna i rodzinna, konkretne działania na rzecz rodziny, seniorów, profilaktyka przemocy w rodzinie i konkretne działania lokalnych władz w tym zakresie.