W okresie od 1 do 10 września 2019 uczestniczyliśmy w pracach zespołu ekspertów w projekcie ponadnarodowym ” Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”. Efektem jest wypracowanie modelu do prowadzenia szkoleń z seniorami i ich opiekunami. Model w wersji testowej będzie następnie testowany przez kolejne 3 miesiące.