W lipcu i sierpniu 2019 braliśmy udział w przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektu „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy” W tym celu w ramach działań informacyjnych przeprowadziliśmy cykle spotkań z lokalna społecznością Warszawy Wesołej, w tym z seniorami, opiekunami osób starszych. Jak także z pracownikami Osrodka Pomocy Społecznej. Ponadto w spotkaniach udział brali przedstawiciele lokalnej władzy, jak też służb zaangażowanych w profilaktykę przemocy oraz działania pomocowe: policja, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie.