W listopadzie 2019 zrealizowaliśmy cykl wizyt studyjnych na zamówienie OPS w Konstancinie Jeziornie. W wizytach brali udział pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz kierownictwo OPS. Wizyty miały na celu zapoznanie się nowymi, alternatywnymi modelami pracy w ośrodkach pomocy społecznej, które przeszły już reorganizacje struktury poprzez przede wszystkim oddzielenie pracy socjalnej od zadań administracyjnych.