W okresie od 01 października do 31 grudnia zrealizowaliśmy w ramach projektu „Socjodrama” cykl szkoleń dla seniorów i ich opiekunów. Obszar pracy dotyczył profilaktyki przemocy w rodzinie. Szczególnie wobec osób starszych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.