We wrześniu 2019 przeprowadziliśmy cykl zajęć dla uczestników korzystających ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu. Arteterapia jako forma pracy terapeutycznej. Zajęcia prowadziła nasza wolontariuszka. Z wykorzystaniem różnych technik ekspresji artystycznej. Takich jak: decopuage, rysunek, malowanie intuicyjne
W kolejnych miesiącach planujemy kontynuację tej formy wsparcia. Chcemy także poszerzyć nasze działania w obszarze kreatywnej ekspresji o dodatkowy aspekt psychologiczny jakim jest poszukiwanie twórczych, niestandardowych rozwiązań dla trudności na jakie napotykają podopieczni ŚDS.